azgın manİ ta

mrh ad&#305 m poyraz anlatac&#287 &#305 m an&#305 ma ister inan&#305 n ister inanmay&#305 n msn de tan&#305 &#351 t&#305 &#287 &#305 m bir k&#305 z aylard&#305 r bu k&#305 zla chat yap&#305 yodum en sonun da k&#305 za &ccedil &#305 kma teklifi ettim kabul etti bir pastanede bulu&#351 tuk k&#305 z&#305 ilk g&ouml rd&uuml &#287 &uuml mde b&ouml yle bir g&uuml zellik olamaz dedim hem fizik hemde g&uuml zellik bak&#305 m&#305 ndan on numara k&#305 zd&#305 sar&#305 &#351 &#305 n mavi g&ouml zl&uuml 1.65 boylar&#305 nda sexsi bir k&#305 zd&#305 &ccedil ok be&#287 endim onu neyse masaya oturduk bana hi&ccedil sevgilin oldu&#287 unu s&ouml yledimi ben hale kendime gelememi&#351 tim nutkum tutulmu&#351 tu sevgilim olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml ylemi&#351 tim hava dan sudan konu&#351 urken k&#305 z bana bu ak&#351 am evimiz bo&#351 gel bize laflar&#305 z dedi k&#305 z gayet namusl&ouml u tav&#305 r sergiliyordu taki evine gidinceye kadar ak&#351 amleyin evine gittim k&#305 z kap&#305 da beni kar&#351 &#305 lad&#305 &uuml zerinde s&#305 f&#305 r kollu bir elbise alt&#305 nda cappri ile beni salona ge&ccedil irdi ve konu&#351 maya ba&#351 lad&#305 k konu nas&#305 l olduysa sexse geldi bana hi&ccedil milli oldu&#287 unu s&ouml yledi ewet oldu&#287 umu s&ouml yledim ben de ona sordum hi&ccedil olmad&#305 &#287 &#305 n&#305 s&ouml yledi ve birden yan&#305 ma oturdu dudaklar&#305 &ccedil ok g&uuml zeldi beni &ouml pmeye ba&#351 lad&#305 ve penisime ellemeye ba&#351 lad&#305 ben o &#351 a&#351 k&#305 nl&#305 kla g&ouml &#287 &uuml slerine ve vajinas&#305 na ellemeye ba&#351 lad&#305 m okadar iri g&ouml &#287 &uuml sleri vard&#305 ki elimle tutam&#305 yordum &uuml st&uuml mdeki t&#351 it&uuml &ccedil &#305 kartt&#305 ard&#305 ndan pantolonumu ben de bo&#351 durumuyum capprisini &ccedil &#305 kartt&#305 m ve kilodunu s&#305 y&#305 rarak am&#305 na parmak sokmaya ba&#351 lad&#305 m ve onu kanepeye yat&#305 rd&#305 m am&#305 n&#305 yalamaya ba&#351 lad&#305 m bir m&uuml ddetten sonra zevk ten &ccedil &#305 ld&#305 rt&#305 vesikime yap&#305 &#351 t&#305 hayvan gibi yalamaya ba&#351 lad&#305 ard&#305 ndan kanepeye oturtup bacaklar&#305 n&#305 omuzuma at&#305 p yava&#351 yava&#351 s&uuml rtmeye ba&#351 lad&#305 m bu sefer &ccedil ok k&ouml t&uuml azd&#305 ke&#351 ke bu an&#305 bir vidyoya &ccedil ekseydim hi&ccedil yarrak g&ouml rmedii&#287 i i&ccedil in tad&#305 na varam&#305 yodu en sonda bir soku&#351 ta am&#305 n&#305 dipledim ozaman k&#305 zl&#305 k zar&#305 patlad&#305 ve g&ouml zlerinden ya&#351 akmaya ba&#351 lad&#305 ve ben soktuk&ccedil a sokuyodum ensonunda orada am&#305 na bo&#351 ald&#305 m k&#305 z o mutlulu&#287 u ya&#351 &#305 y&#305 ncaarkas&#305 n&#305 d&ouml nerek g&ouml t&uuml mden yap beni dedi azg&#305 nl&#305 &#287 &#305 hala devam ediyordu bende dururmuyum dayad&#305 m sikimi g&ouml tdeli&#287 ine deli&#287 i okadar k&uuml &ccedil &uuml kt&uuml ki bir f&#305 nd&#305 k b&uuml y&uuml kl&uuml &#287 &uuml ndeydi ilk soku&#351 umda zorlanarakta olsa sokmay&#305 ba&#351 ard&#305 m ve bir &ccedil &#305 &#287 l&#305 k att&#305 ki ev titredi m&uuml kemmelsin diye ba&#287 &#305 rd&#305 ben sokup &ccedil &#305 karmaya devam ediyordum ve sonunda bo&#351 ald&#305 m ondan sonra k&#305 zla son bikere &ouml p&uuml &#351 &uuml p ordan ayr&#305 ld&#305 m k&#305 z&#305 o g&uuml n bu g&uuml nd&uuml r sikiyorum gan&#305 m her s&#305 k&#305 ld&#305 &#287 &#305 nda bana gelince her halde okadar g&uuml zel bir k&#305 z&#305 nas&#305 l mest etti&#287 imi merak ettiniz ben 178 boyum 65 kilo karizmatik bir gencim 18 ya&#351 &#305 mday&#305 m ve &ccedil ok yak&#305 &#351 &#305 kl&#305 y&#305 m bana hay&#305 r diyebilecek bir k&#305 z &ccedil &#305 kmad&#305 hen&uuml z benle bulu&#351 mak isteyen k&#305 zlar msn sadece k&#305 zlar msn eklesin……….
Canli sikiş sohbeti yapmak için beni araya bilirsiniz. 00 353 515 737 08